Минимален осигурителен доход 2016 Минимален осигурителен доход 2016 (МОД 2016)

Тук може да разгледате таблицата с минимален осигурителен доход по дейности и професионални групи за 2016 - МОД 2016. Дохода, който ви интересува намирате лесно като:

  1. 1. Откриете реда с икономическата дейност, която извършва осигурителят и се позиционирате на този ред.
  2. 2. Изберете само една от 9-те колони за съответната професионална група, в която е заето лицето, за чийто доход търсите информация.
Пример: Искате да знаете какъв е минималния осигурителен доход за лице наето като ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ при осигурител извършващ дейност - търговия на дребно.
  1. 1. В колона "НАИМЕНОВАНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ" - намирате търговия на дребно- в случая това е ред 58 дейност G
  2. 2. Позиционирате се на този ред.
  3. 3. От деветте колони за професионални групи избирате колона 5 "ПЕРСОНАЛ ЗАЕТ С УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО, ОХРАНА И ТЪРГОВИЯ". Ако не може да определите точно нужната ви професионална група е нужно да вземете тази информация от документ - например трудовия договор на лицето. Там би трябвало да е записан НКПД - осем цифрен код на длъжността, на която е назначено лицето. Първата цифра на този код съвпада с номера на колоната за професионалните групи. в случая ПРОДАВАЧ - КОНСУЛТАНТ - НКПД е 5223-2001.
  4. 4. В клетката в която се засичат ред 58 и колона 5-та от професионалните групи е записан размера на МОД 2016 по търсените критерии - 545лв. / в нашия пример/

Минимален осигурителен доход 2016Подкрепи ни
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020