Европейско финансиране Европейско финансиране


ЕТ Топласт-Чалъков-Тодор Чалъков-Сияна Иванова подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP 002-2.073-19 135-C01 на 30.09.2020г.

Договорът е по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” , по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и запазване на работните места.

Обща стойност: 6 200,00 лв., от които 5 270,00 лв. европейско и 930,00 лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 30.09.2020г. и приключва на 30.12.2020г.

facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020