цени Цени


цени

Цени на счетоводни услуги АКТИВНИ ЗА 2013г.

таблица 1
1-tablica

таблица 2
1-tablica


Отстъпки от цените по таблица 1 и таблица 2, за клиентите сключили договор за месечно абонаментно счетоводно обслужване

 1. 20% отсъпка от цената за новорегистрирана фирма или новозапочващ бизнес в рамките на дванадесет месеца от сключване на договор.
 2. Без такса за годишно данъчно и счетоводно приключване и изготвяне на годишен финансов отчет.
 3. Безплатна регистрация по ЗДДС.
 4. За дългогодишни /три и повече години/ и лоялни клиенти - отстъпка в размер на 10% от формираната брутна месечна цена на услугите.
 5. По договаряне между страните, съгласно конкретни параметри на дейността, могат да се постигнат и допълнителни отстъпки.
 6. За клиенти, сключили договор за счетоводно обслужване, съгласно параметрите по таблица 1 и/или таблица 2, не се дължи възнаграждение за обработка на заплати и осигуровки, ако персонала на предприятието е до 10 лица.
За клиенти, сключили договор само за месечно обслужване/обработка/ на заплати и осигуровки

таблица 3
1-tablica


За интрастат оператори

таблица 4
1-tablica


Параметри, от които зависи цената на счетоводните услуги

 1. Брой документи на месец за обратване
 2. Вид дейност, извършвана от клиента, от следните базови - услуги, търговия, производство
 3. Регистрация на клиента по ЗДДС
 4. Брой и вид на банковите сметки, подлежащи на обработка
 5. Обем /брой/ на номенклатурите на крактосрочните материални активи /стоки, материали, продукция/
 6. Персонал, подлежащ на осигуряване по КСО /брой човека/


Цени на допълнителни услуги:

 1. Изготвяне на междинни счетоводни отчети /Баланс, ОПР и ОПП/ - 30% от едномесечното възнаграждение по договора с клиента
 2. Счетоводни одити - по договаряне, съгласно конкретната сложност на одита
 3. Издаване на фактура от името на клиента - 1 лв на фактура
 4. Вземане и носене на документи на хартиен носител от/до обекта на клиента - до 2 пъти в месеца: за Пловдив - 10 лв/месец, за други градове - по договаряне
 5. Консултантски услуги по изготвяне на проекти - по конкретно договаряне


Забележки:

 1. "ДОКУМЕНТ" е една счетоводна операция - проста или сложна, документираща стопански последици.
 2. "ПЕРСОНАЛ" е лице, което се осигурява по реда на Кодекса за социално осигуряване.
 3. Счетоводна къща ЕТ "ТОПЛАСТ - Сияна Иванова" си запазва правото да сключва договори на различни от горепосочените цени.
 4. Всички цени са в български лева, без ДДС.
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020